FB  Newsfeed  Youtube

Perkhidmatan Rehabilitasi (Fisio dan OT)

Perkhidmatan yang diberikan merangkumi :

• FISIOTERAPI
1. Klinik Kesihatan Sungai Buloh
2. Klinik Kesihatan Selayang Baru
3. Klinik Kesihatan Taman Ehsan 
4. Klinik Kesihatan Rawang

Rawatan yang disediakan:
# Electromodalities (wax/ultrasound/TENS/Inferential therapy)
# Senaman
# Manual Therapy ( joint mobilisation / Myofascial release)

• PEMULIHAN CARAKERJA

1. Klinik Kesihatan Sungai Buloh
2. Klinik Kesihatan Taman Ehsan 
3. Klinik Kesihatan Rawang

Unit Pemulihan Carakerja memberikan perkhidmatan pemulihan fizikal, mental dan emosi kepada pesakit yang dirujuk dengan menggunakan aktiviti yang berteraputik dan teknik untuk meningkatkan atau mengekalkan kefungsian optima individu bagi menghadapi cabaran dan mengubahsuai aktiviti yang bersesuaian agar individu dapat berdikari seoptimanya dalam kehidupan seharian mereka.

Unit ini terlibat dalam program kesihatan seperti:
# Program kanak-kanak berkeperluan khas
# Program Warga Emas
# Program Perawatan Domisiliari
# Program Minda Sihat

Cetak Emel