FB  Newsfeed  Youtube

Bahagian Promosi & Pendidikan Kesihatan

MISI

education

 • Untuk menanam minat dikalangan masyarakat terhadap kepentingan kesihatan.
 • Untuk mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat supaya memeperbaiki taraf kesihatan mereka dan mengambil langkah-langkah pencegahan penyakit.
 • Menetukan arah tingkahlaku dan amalan kesihatan yang diingini dikalangan generasi generasi muda, khususnya murid-murid sekolah.
 • Memperkukuhkan amalan-amalan yang berkaitan kesihatan dengan member input dan nasihat kepada jabatan-jabatan lain yang menjalankan aktiviti secara tidak langsung berkaitan kesihatan.
 • Untuk mementingkan pengawalan-pengawalan penyakit-penyakit yang dirawat di hospital dengan memberi pendidikan pesakit kepada pesakit-pesakit.

VISI

Visi utama pendidkan kesihatan adalah diutamakan kepada pencapaian perubahan sikap dan tabiat untuk tujuan memperbaiki kesihatan individu, keluarga dan masyarakat menerusi usaha-usaha sendiri dan usaha-usaha masyarakat.

OBJEKTIF

 • Objektif utama promosi kesihatan adalah untuk mempertingkatkan taraf kesihatan dan kualiti kehidupan individu, keluarga dan komuniti menerusi aktiviti-aktiviti promosi kesihatan yang komprehensif. Ini boleh dicapai dengan:
  • Mewujudkan satu masyarakat yang menghargai kesihatan.
  • Memperkasa individu, keluarga dan komuniti supaya mereka dapat bertindak terhadap factor-faktor  yang mempengaruhi kesihatan mereka.

STRATEGI

Di dalam melaksanakan dan mencapai aktiviti-aktiviti promosi kesihatan, strategi yang digunakan member penekanan kepada:

 • Membentuk polisi awam yang sihat.
 • Mewujudkan persekitaran yang sihat.
 • Membentuk kemahiran kesihatan peribadi.
 • Memperkukuhkan tindakan masyarakat.
 • Menyusun semula aktiviti pendidikan kesihatan.

Cetak Emel