FB  Newsfeed  Youtube

Unit Sumber Manusia

Fungsi Unit Sumber Manusia ialah:

perkhidmatan

 • Mengurus permohonan pertukaran dalam dan luar negeri
 • Mengurus permohonan pelantikan semula selepas bersara
 • Mengurus pengesahan dalam perkhidmatan
 • Mengurus pemberian taraf berpencen
 • Mengurus permohonan tanggung kerja / pemangkuan
 • Mengurus permohonan perletakan / pelepasan jawatan dengan izin
 • Mengurus penyelarasan gaji
 • Mengurus pemohonan cuti/tanpa gaji/separuh gaji/haji/barah/tibi
 • Mengurus proses kenaikan pangkat
 • Mengurus proses persaraan pilihan sendiri
 • Mengurus proses persaraan wajib/atas sebab kesihatan/pencen terbitan
 • Mengurus permohonan gantian cuti rehat
 • Mengurus permohonan lawatan luar negeri
 • Mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan dan perjawatan anggota
 • Mengurus permohonan perisytiharan harta
 • Melaksanakan sistem HRMIS jabatan
 • Mengurus permohonan latihan dalam perkhidmatan/kursus/bengkel/seminar

Cetak Emel