FB  Newsfeed  Youtube

  • Laman Utama
  • Bahagian
  • Column 2
  • Bahagian Epidemiologi
  • Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KPAS)

Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KPAS)

OBJEKTIF
Mempromosikan dan mengekalkan keadaan fizikal, mental dan sosial tahap yang tertinggi serta memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin. Ini termasuklah kesedaran dan pengetahuan serta, melindungi pekerja dari risiko dan hazad di tempat kerja.

KEPENTINGAN
1. Memperbaiki kerja dan persekitaran kerja supaya menjadi lebih kondusif demi keselamatan dan kesihatan pekerja
2. Meminimakan pendedahan kepada hazad kesihatan
   a. Mencegah penyakit/kecederaan disebabkan pekerjaan
   b. Memberi perkhidmatan yang berkualiti
3. Kehendak Perundangan
   a. Bahagian IV, Seksyen 15 OSHA 1994 Malaysia
      i. Majikan hendaklah menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat dan menjaga kebajikan pekerja
4. Mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat

AKTIVITI
1. Kesihatan Pekerjaan
   a. Program Kepastian Kualiti : Kecederaan Tertusuk Jarum di Kalangan Anggota Kesihatan
   b. Program Imunisasi Hepatitis B bagi Anggota Kesihatan KKM
   c. Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pekerjaan
   d. Notifikasi dan Siasatan Kemalangan dan Penyakit Pekerjaan
   e. Pemeriksaan Kesihatan Anggota Kesihatan melalui program Warga Aktif Warga Produktif (WAWP)
   f. Program Survelan Perubatan :
      i. Anggota Vektor
      ii. Anggota terdedah Sinaran
      iii. Anggota terdedah TB
   g. Kawalan Infeksi di Kalangan Anggota di Klinik Kesihatan
   h. Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
   i. Audit Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja
   j. Program Pengendalian Bahan Kimia

2. Kesihatan Persekitaran
   a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana (Banjir, Jerebu, Tanah Runtuh)
   b. Pemantauan/Survelan bencana
   c. Penilaian Hazad dan Risiko Persekitaran
   d. Pemantauan Kesihatan Persekitaran di tempat berisiko (Sekolah, Penjara, Lokap, Depot Tahanan)

Cetak Emel