FB  Newsfeed  Youtube

Unit Entomologi & Pest

Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang entomologi dan pest melalui kajian yang menjadi asas rujukan untuk perancangan, perlaksanaan polisi, strategi dan aktiviti Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor terutama dalam pengawasan secara berkesan dan kos efektif.

  • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti pengawasan kawalan entomologi & pest.
  • Menjalankan Siasatan/Kajian Entomologi atau Entomological Risk Assessment bagi mendapatkan data asas di kawasan bermasalah, memberi cadangan dan membantu aktiviti kawalan berdasarkan indikator entomologi.
  • Melaksanakan perkhidmatan makmal bagi memastikan mutu perkhidmatan berkesan, perlaksanaan polisi dan strategi kawalan Entomologi dan Pest mematuhi prosedur piawai yang ditetapkan.
  • Memberi latihan serta nasihat teknikal dalam bidang entomologi dan Pest.
  • Menyediakan Garis Panduan serta Pelan Tindakan yang berkaitan.

Cetak Emel