Piagam Pelanggan

Print
Category: Profil

PIAGAM PELANGGAN

 

Pejabat ini bertekad dan berusaha untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada setiap pelanggan;

 1. 1.    Sentiasa memberi layanan dengan sopan dan mesra
 2. 2.    Menyiasat semua aduan perkhidmatan
 3. 3.    Mendapatkan maklumbalas pelanggan
 4. 4.    Berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara berikut:
 • Memastikan setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan dalam masa 5 – 10 minit untuk urusan pembayaran kompaun
 • Pengeluaran Sijil Ekspot Makanan dalam masa 5 hari selepas menerima keputusan analisa makmal
 1. 5.    Mengawal kejadian penyakit-penyakit berjangkit dengan memastikan tindakan kawalan ke atas kejadian penyakit berjangkit selepas dinotifikasi di  lakukan dalam jangkamasa berikut:
 • Keracunan makanan dan taun            –          Serta Merta
 • Malaria                                        –          24 jam
 • Demam Denggi                          –          24 jam
 • Tifoid                                                      –          24 jam
 1. 6.    Memastikan kualiti air minum terpelihara dengan melaporkan setiap perlanggaran keputusan contoh air selepas diterima dalam masa 24 jam