FB  Newsfeed  Youtube

Langganan Rss

LANGGANAN RSS

Apa itu RSS
RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.

RSS di Laman Web Rasmi Pejabat Kesihatan Daerah Gombak
Kemudahan aplikasi RSS ini disediakan khas untuk pengunjung laman web bagi mendapatkan info terkini berkaitan Pejabat Kesihatan Daerah Gombak dengan lebih pantas dan berkesan.

Peringatan!
Pelayar laman web Chrome tidak mempunyai build-in RSS reader. Anda perlu memasang extension seperti ini untuk memudahkan pembacaan.

Senarai RSS Pejabat Kesihatan Daerah Gombak
Info Terkini
Pengumuman
Ruangan Suara Anda

 

Cetak Emel