FB  Newsfeed  Youtube

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:
 
i. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
ii. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:
 • Mengutamakan pelanggan
 • Saksama
 • Tidak membebankan
 • Cekap
 • Wajar mengikut teknologi
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • Inovatif
iii. Dengan menekankan:
 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • Sifat menghormati maruah insan
 • Penglibatan masyarakat

Cetak Emel